Spoločný geologický kongres 2009

Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti

GEOLÓGIA - POZNANIE - SKUTOČNOSŤ
Zem - planéta na ktorej žijeme

Druhý společný sjezd České a Slovenské geologické společnosti proběhl v Bratislavě ve dnech 30.9. – 4.10. 2009. Setkání, které se konalo poprvé po 16. letech, se zúčastnilo přibližně 220 účastníků, z toho ca 80 z Čech.

Je třeba vyslovit dík všem organizátorům z řad Slovenské geologické spoločnosti, především Dr. L. Šimonovi, Dr. M. Kohútovi, D. Magalové a Ľ. Iglárové i mnoha dalším za velmi zodpovědně připravenou konferenci. Výborně připravené exkurze mířily do krystalinika a mesozoika Malých Karpat, stejně jako na blízký Děvín, Malokarpatskou vinnou stezku a po okrasných kamenech Bratislavy.

Příští setkání proběhne v roce 2011 na české straně, konkrétní místo bude ještě upřesněno.

Abstrakty prací prezentovaných na kongresu jsou k dispozici ke stažení ve formátu .pdf.

Správce stránek V. Erban, webhosting poskytuje společnost Spider.