Spoločný geologický kongres 2009

Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti

Garanti kongresu

Ľubomír Hraško – Dušan Plašienka – Jozef Michalík

Zdeněk Venera – Petr Kraft – Václav Cílek

Organizátori

Slovenská geologická spoločnosť

Česká geologická společnost

v spolupráci s:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Geologický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava

Organizačný výbor

SGS:

L. Šimon, predseda

M. Kohút, P. Uher, Z. Nemeth, D. Ozdin, Ľ. Iglárová, I. Broska, J. Madaras a D. Pivko

ČGS:

P. Budil, M. Ivanov, K. Verner, M. Bubík, D. Buriánek, M. Kováčik, P. Tomanová Petrová, V. Erban

Správce stránek V. Erban, webhosting poskytuje společnost Spider.